ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2023 ROK

 

Zarząd CKS PIAST ma przyjemność zaprosić Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok.

Termin: 27 czerwca (czwartek) 2024 r. godz. 18:00

Ul. Aleja Jana Łyska 21, 43-400 Cieszyn

Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  • Wybór Komisji Mandatowej „Wyborczej”
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie bilansu finansowego za 2023r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r.
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023r.
  • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
  • Dyskusja (sprawy bieżące, wnioski zebranych)
  • Wnioski i uchwały po przeprowadzonej dyskusji.
  • Zamknięcie obrad.

Zarząd CKS Piast

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *