Cele

Celem Cieszyńskiego Klubu Sportowego PIAST jest umożliwienie oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poprzez ruch powiązany z nauką gry w piłkę nożną.

Działania CKS PIAST skupiają się na:

  • Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
  • Promowaniu zdrowego trybu życia.
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku.
  • Działalności charytatywnej.
  • Nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu.
  • Przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
  • Promocji i organizacji wolontariatu.
  • Działalności na rzecz osób starszych.