Zarząd i KRS

STOWARZYSZENIE 

CIESZYŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST

Ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym : 01.07.2016

Numer KRS: 0000626494

 

ZARZĄD:

Ireneusz Jeleń – prezes zarządu

Wojciech Piszczek – wiceprezes zarządu

Dariusz Salachna – sekretarz

Tomasz Nowak – członek zarządu

Arkadiusz Wrzesiński – członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Estera Marczyk

Urszula Szarzec

Karina Górniak

 

CIESZYŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST WPISANY JEST TAKŻE DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ