Poniższy zestaw zawiera 23 zwody piłkarskie podzielone na 3 poziomy: brązowy, srebrny i złoty. Zgodnie z nazewnictwem każdy z poziomów różni się trudnością, począwszy od podstawowych zwodów (poziom brązowy), aż po zwody wymagające zastosowania większej ilości działań (poziom złoty). 

POZIOM BRĄZOWY

POZIOM SREBRNY

POZIOM ZŁOTY