ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2021 rok

Zarząd CKS PIAST ma przyjemność zaprosić Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok

Termin: 21 czerwca (wtorek) 2022r. godz. 18:00

Ul. Aleja Jana Łyska 21, 43-400 Cieszyn

Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  • Wybór Komisji Mandatowej „Wyborczej”
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie bilansu finansowego za 2021r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021r.
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2021r.
  • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
  • Dyskusja (sprawy bieżące, wnioski zebranych)
  • Wnioski i uchwały po przeprowadzonej dyskusji.
  • Zamknięcie obrad.

Zarząd CKS Piast

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.