ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2020r

Zarząd CKS PIAST ma przyjemność zaprosić Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Termin: 6 lipca (wtorek) 2021r. godz. 18:00

Ul. Aleja Jana Łyska 21, 43-400 Cieszyn

Porządek obrad:
-Otwarcie zebrania
-Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
-Wybór Komisji Mandatowej „Wyborczej”
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie bilansu finansowego za 2020r.
-Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
-Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020r.
-Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
-Dyskusja (sprawy bieżące, wnioski zebranych)
-Wnioski i uchwały po przeprowadzonej dyskusji.
-Zamknięcie obrad.

Zarząd CKS Piast

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *